Publikacje

Nasze publikacje związane z problematyką poznawczego starzenia się człowieka oraz treningu funkcji poznawczych:

Zając-Lamparska, L., Wiłkość-Dębczyńska, M., Podhorecka, M., Polak-Szabela, A., Warchoł, Ł., Kędziora-Kornatowska, K., Araszkiewicz, A., Izdebski, P. (2019). Effects of virtual reality-based cognitive training in older adults living without and with mild dementia: a pretest–posttest design pilot study. BMC Research Notes 12, 776. doi:10.1186/s13104-019-4810-2. Artykuł dostępny pod tym linkiem

Zając-Lamparska, L. (2019). Niefarmakologiczna terapia funkcji poznawczych w łagodnych zaburzeniach poznawczych oraz jej efektywność w świetle metaanaliz i przeglądów systematycznych. Aktualości Neurologiczne, 19(2), 74-82. doi: 10.15557/AN.2019.0011. Artykuł dostępny pod tym linkiem

Zając-Lamparska, L. (2018). Możliwości i metody wspomagania funkcjonowania poznawczego osób starszych. W: M. Muszalik, K. Kędziora-Kornatowska (red.). Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku (s. 66-75). Warszawa: PZWL.

Zając-Lamparska, L. (2018). Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Gerontologia Polska, 26(1), 54-58. Artykuł dostępny pod tym linkiem

Zając-Lamparska, L., Izdebski, P., Wiłkość-Dębczyńska, M. (2017). Efektywność zastosowania oprogramowania GRADYS – treningu poznawczego z elementami wirtualnej rzeczywistości – u osób po 60. roku życia bez zaburzeń funkcji poznawczych. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 12(4), 143-151. https://doi.org/10.5114/nan.2017.74143. Artykuł dostępny pod tym linkiem

Zając-Lamparska, L., Wiłkość-Dębczyńska, M., Kędziora-Kornatowska, K., Wojciechowski, A., Warchoł, Ł., Izdebski, P. (2017). Virtual reality in cognitive interventions for older adults and its application in the GRADYS training software. Gerontologia Polska, 25(4), 248-253. Artykuł dostępny pod tym linkiem

Zając-Lamparska, L., Trempała, J. (2016). Effects of working memory and attentional control training and their transfer onto fluid intelligence in early and late adulthood. Health Psychology Report, 4(1), 41-53. doi: 10.5114/hpr.2016.56846. Artykuł dostępny pod tym linkiem

Leszko, M., Zajac-Lamparska, L., Trempala, J. (2015). Aging in Poland. The Gerontologist, 55, 5, 707-715. doi: 10.1093/geront/gnu171. Artykuł dostępny pod tym linkiem

Laskowska, I., Zając-Lamparska, L., Wiłkość, M., Malicki, M., Szałkowska, A., Jurgielewicz, A., Lewandowski, P., Węgrzyn, P., Roterman-Konieczna, I., Izdebski, P. (2013). A serious game - a new training addressing particularly prospective memory in the elderly. Bio-Algorithms and Med-Systems, 9, 3, 155-165. doi: 10.1515/bams-2013-0016

Zając-Lamparska, L. (2012). Psychologiczne koncepcje pomyślnego starzenia się człowieka. Rocznik Andragogiczny, 18, 89-105Pod tym linkiem dostępny jest pełen tekst Rocznika Andragogicznego 2012.

Zając-Lamparska, L. (2011). Wspomaganie funkcjonowania ludzi starzejących się. W: J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki (s. 419-431). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.