Aktywny Senior XXI wieku

Dr Ludmiła Zając-Lamparska uczestniczyła w dwóch spotkaniach w ramach cyklu "Aktywny Senior XXI wieku", w Toruniu: 26.11.2018 oraz w Bydgoszczy: 10.12.2018. Podczas tych spotkań wygłosiła wykład pt. Efektywność różnego rodzaju interwencji poznawczych u osób starszych zdrowych i z zaburzeniami funkcji poznawczych. Cykl spotkań organizowany był w ramach projektu "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.