Hanna Bartosz

Stypendystka

Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy. Interesuje się psychologią poznawczą, a także psychologią kliniczną i psychopatologią. W ramach zainteresowań badawczych zajmuje się poznawczym aspektem praktyki uważności (mindfulness) oraz treningiem elementarnych funkcji poznawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku psychologia.