Łukasz Warchoł

Stypendysta

Psycholog, doktorant w Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy. Pod opieką naukową dr Ludmiły Zając-Lamparskiej realizuje projekt badawczy w ramach programu MNiSW „Diamentowy Grant”, w ramach którego bada elektrofizjologiczne korelaty efektywności treningu pamięci operacyjnej i ich transferu na funkcje nietrenowane. Jego zainteresowania badawcze i praktyczne obejmują psychologię i neuropsychologię procesów poznawczych, psychologię kliniczną, metody obrazowania procesów mózgowych oraz statystyczną analizę danych.