Magdalena Pyrek

Stypendystka

Studentka piątego roku psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na specjalności psychologia wspomagania rozwoju. Jest członkinią Studenckiego Koła Neuronauk i Psychologii Poznawczej, wspólnie z Członkami realizuje projekt naukowo-badawczy  z wykorzystaniem Eye Tracker’a. Interesuje się poszerzaniem wiedzy na temat mózgu.