Monika Deja

Stypendystka

Psycholog, doktorantka i asystent w Instytucie Psychologii UKW. Interesuje się psychologią rozwoju małego dziecka, w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej prowadzi badania dotyczące efektywności treningu uwagi wykonawczej u dzieci i transferu efektów treningu na inne funkcje poznawcze. Prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka.