Studenci

Zuzanna Bokiniec

Studentka w Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy. W ramach działalności kół naukowych realizuje projekty naukowo-badawcze z zakresu neuropsychologii, psychologii poznawczej oraz psychologii w biznesie. Jej zainteresowania i kierunek rozwoju naukowego obejmują szeroko rozumiane praktyczne implikacje wiedzy teoretycznej z obszaru powyższych dziedzin.

Dąbrówka Skorupińska

Studentka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się między innymi neuropsychologią  oraz psychologią społeczną. Swoje zainteresowania poszerza poprzez uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych.

Maciej Bącała

Student psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Chcąc poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie na podjętym kierunku studiów angażuje się w projekty naukowo-badawcze prowadzone w Instytucie Psychologii UKW. Wykazuje zainteresowanie nurtem poznawczo-behawioralnym w psychoterapii. Do szczególnie bliskich mu zagadnień należy też komunikacja werbalna i niewerbalna.