Udział w projekcie

Jak się zgłosić?

Zgłosić można się wypełniając ten FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub dzwoniąc pod numer 788-613-963 (pon.-pt., w godz. 12.00-16.00)

Kto może wziąć udział w badaniu?

Do badania zapraszamy osoby w  wieku 60-75 lat lub 20-35 lat

Osoby, które mają 59 lub 19 lat również mogą się zgłosić. Włączymy Państwa do projektu po kolejnych Państwa urodzinach.

Jakie wynagrodzenie otrzymają uczestnicy?

Wynagrodzenie dla uczestników wynosi 500 zł. lub 200 zł., w zależności od grupy, do jakiej losowo zostanie przydzielona zgłaszająca się osoba. Osoby z tzw. grup treningowych otrzymają 500 zł., osoby z grupy oczekującej otrzymają 200 zł. (więcej informacji o tym, czym różni się badanie w zależności od grupy, do jakiej trafi uczestnik, znajdziecie Państwo poniżej).

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest wzięcie udziału w pełnej procedurze badania.

Jak będzie przebiegać badanie?

- Na początku każdy uczestnik bierze udział w badaniach wstępnych, które polegają na wykonaniu testów psychologicznych.

- Następnie uczestnik jest losowo przydzielany do jednej z trzech grup: grupy treningowej nr 1, grupy treningowej nr 2 lub do grupy oczekującej.

- Każdy uczestnik (niezależnie od grupy) bierze udział w pomiarze aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). Więcej informacji o badaniu EEG znajdziecie Państwo tutaj.

- Potem osoby, które trafiły do grup treningowych przez okres 4 tygodni biorą udział w 12 sesjach treningowych, po 3 w każdym tygodniu. Terminy sesji są indywidualnie ustalane z każdym uczestnikiem badań.

- W takim samym okresie, w którym osoby z grup treningowych biorą udział w sesjach treningowych, osoby z grupy oczekującej nie robią nic w ramach naszych badań. Oznacza to 4-tygodniową przerwę w badaniu dla osób z grupy oczekującej.

- Po ok 4 tygodniach, tzn. po zakończeniu treningu (w grupach treningowych) lub po zakończeniu przerwy (w grupie oczekującej) każdy uczestnik ponownie bierze udział w pomiarze aktywności mózgu za pomocą EEG i wykonuje testy psychologiczne.

Osoby z grupy oczekującej nie mają zaplanowanych sesji treningowych, jednak po zakończeniu całego badania będą miały możliwość skorzystania z treningu, choć już bez dodatkowego wynagrodzenia.

Gdzie będzie się odbywać badanie?

Wszystkie spotkania (wykonanie testów psychologicznych, pomiar EEG, sesje treningowe) odbywają się w Instytucie Psychologii UKW, przy ul. Staffa 1.

Czy termin badania lub treningu może wypaść w dni wolne lub wakacje?

Terminy poszczególnych spotkań będą ustalane z badanymi indywidualnie, zgodnie z ich preferencjami i możliwościami.

Czy dane uczestników badania są poufne?

Wszystkie dane osób badanych są poufne. Oznacza to, że są one dostępne tylko kierownikowi oraz personelowi projektu. Została utworzona zabezpieczona baza danych, w której do każdego uczestnika zostanie przypisany kod. Kodem tym uczestnik będzie posługiwał się przez cały czas udziału w projekcie. Po zakończeniu projektu wszelkie uzyskane w nim wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej, tj. jako wyniki grup, nie zaś poszczególnych uczestników badania.

Czy badania zostały ocenione pod względem ich bezpieczeństwa i etyki?

Projekt badawczy został oceniony i uzyskał zgodę na realizację dwóch komisji: Komisji Bioetycznej UMK w Toruniu przy CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych przy Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy.