Praktyka dla studentów

Studenci psychologii mają możliwość nabycia doświadczenia w roli badaczy dołączając do naszego zespołu w roli wolontariuszy.

Zadania, jakie mogą podjąć Wolontariusze, to m.in. prowadzenie badań psychometrycznych oraz ilościowe opracowanie ich wyników, prowadzenie skomputeryzowanych treningów funkcji poznawczych, przygotowanie osób badanych do badania EEG, obsługa sprzętu do rejestracji sygnału EEG.

Podjęcie się określonych zadań będzie ustalne z każdym indywidualnie, w oparciu o predyspozycje i preferencje. Przed podjęciem każdego z zadań Wolontariusz otrzyma odpowiednie przeszkolenieUdział w projekcie w roli badacza - wolontariusza zostanie potwierdzony pisemnym zaświadczeniem.

Aby się zgłosić, prosimy o kontakt na adres brain.act.eeg@gmail.com