Dariusz Zapała

Ekspert w zakresie badań EEG

Doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej oraz Laboratorium Percepcji i Poznania KUL. Specjalizuje się w badaniach psychofizjologicznych mechanizmów percepcji ruchu i tworzenia jego reprezentacji w wyobraźni. W pracy naukowej korzysta głównie z elektroencefalografii (EEG) i analizy sygnału w domenie czasowo-częstotliwościowej. Aspektem praktycznym prowadzonych badań jest rozwój metod diagnozy i treningu zdolności wyobrażeniowych oraz wzrost użyteczności interfejsów mózg-komputer (BCI). Aktualnie zajmuje się problematyką wykorzystania interfejsów haptycznych do wywoływania wyobrażeń ruchowych. Stażysta w Wadsworth Center, Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork (Albany, NY, USA) oraz International Joint Research Center of Brain- Machine Synergic Intelligence Technology (Hangzhou, Chiny). Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, ETIUDA), MNiSW (Inkubator Innowacyjności+), Ministerstwo Zdrowia (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Członek zespołu eksperckiego w międzynarodowym projekcie finansowanego w ramach programu ERASMUS+ (MATE – Multidimensional Analytical Training in Education). Autor publikacji m. in. w: Applied Psychophysiology and Biofeedback; Journal of Motor Behavior; Neuroscience Letters; Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członek Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego, Federation of European Neuroscience Societies, Klubu Miłośników Listy Filadelfijskiej.