Emilia Zabielska-Mendyk

Ekspert w zakresie badań EEG

Doktor psychologii, asystentka w Instytucie Psychologii KUL. Jako naukowiec zajmuje się zagadnieniami z obszaru psychofizjologii procesów poznawczych i prowadzi badania dotyczące mechanizmów poznania motorycznego, wyobraźni, pamięci oraz empatii. Specjalizuje się w metodach analizy sygnału EEG i metodach statystycznych. Kierowała i uczestniczy w projektach badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowe Centrum Nauki. Wyniki realizowanych badań publikuje w czasopismach naukowych, takich jak Neuroscience, Journal of Motor Behavior, Media Psychology czy Acta Neurobiologiae Experimentalis. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego oraz Federation of European Neuroscience Societies. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne na kierunkach psychologia i kognitywistyka.