Ludmiła Zając-Lamparska

Kierownik projektu

Dr psychologii, profesor uczelni na Wydziale Psychologii UKW. Kieruje Pracownią Badań nad Starzeniem się Poznawczym w Katedrze Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka. Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce starzenia się i starości, w psychologii i neuropsychologii procesów poznawczych oraz w analizach statystycznych. Prowadzi badania dotyczące kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych oraz efektywności treningów funkcji poznawczych dla osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem treningów elementarnych procesów poznawczych i treningów wykorzystujących nowoczesne technologie. W wymiarze praktycznym zajmuje się diagnozą funkcji poznawczych, różnicowaniem otępień, edukacją i wsparciem dla osób z zaburzeniami otępiennymi i ich opiekunów oraz konstrukcją narzędzi do oceny funkcji poznawczych. Jest członkinią Zarządu i Sekretarzem Zarządu European Cognitive Ageing Society EUCAS, członkinią Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka PSPRC, członkinią Cognitive Development Society, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.