Ludmiła Zając-Lamparska

Kierownik projektu

Doktor psychologii, pracuje w Katedrze Psychologii Rozwoju Człowieka w Instytucie Psychologii UKW, kieruje Pracownią Badań nad Starzeniem się Poznawczym. Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce starzenia się i starości, w psychologii i neuropsychologii procesów poznawczych oraz w analizach statystycznych. Prowadzi badania dotyczące kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych oraz efektywności treningów funkcji poznawczych dla osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem treningów elementarnych procesów poznawczych i treningów wykorzystujących nowoczesne technologie. W wymiarze praktycznym zajmuje się diagnozą funkcji poznawczych, różnicowaniem otępień, edukacją i wsparciem dla osób z zaburzeniami otępiennymi i ich opiekunów oraz konstrukcją narzędzi do oceny funkcji poznawczych. Jest członkiem European Cognitive Ageing Society (EUCAS),  European Brain and Behavior Society, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.