Ludmiła Zając-Lamparska

Kierownik projektu

Doktor psychologii, pracuje w Katedrze Psychologii Rozwoju Człowieka w Instytucie Psychologii UKW, kieruje Pracownią Badań nad Starzeniem się Poznawczym. Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce starzenia się i starości, w psychologii i neuropsychologii procesów poznawczych oraz w analizach statystycznych. Prowadzi badania dotyczące kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych oraz efektywności treningów funkcji poznawczych dla osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem treningów elementarnych procesów poznawczych i treningów wykorzystujących nowoczesne technologie. W wymiarze praktycznym zajmuje się diagnozą funkcji poznawczych, różnicowaniem otępień, edukacją i wsparciem dla osób z zaburzeniami otępiennymi i ich opiekunów oraz konstrukcją narzędzi do oceny funkcji poznawczych. Jest członkiem European Cognitive Ageing Society (EUCAS), Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.