Monika Wiłkość-Dębczyńska

Ekspert w zakresie neuropsychologii poznawczej

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UKW oraz adiunkt w Katedrze Psychiatrii CM UMK w Bydgoszczy. Prowadzi Pracownię Neuropsychologii UKW. W pracy zawodowej ceni możliwość łączenia rozwoju naukowego z pracą kliniczną. Jej zainteresowania zawodowe od kilku lat rozwijają się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza – naukowa, obejmuje głównie neuropsychologię, a w ostatnim czasie także chronopsychologię. Druga – kliniczna, koncentruje się wokół terapii poznawczo- behawioralnej. Obydwie znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej przez nią aktywności dydaktycznej. Ukończyła kilkanaście szkoleń z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii i psychoterapii. Jest autorką wielu publikacji naukowych, wskazujących m.in.: na wpływ genów dopaminergicznych, serotoninergicznych oraz związanych z procesami rozwoju i plastyczności mózgu na funkcje poznawcze. Swoją wiedzę naukową wykorzystuje również do merytorycznego opracowywania narzędzi diagnozy oraz treningu funkcji poznawczych.