Wolontariusze

Wolontariuszkami w projekcie są Studentki psychologii:

Wiktoria Fronskiewicz

Weronika Groszek

Martyna Krawczyk

Monika Oziemblewska

Wiktoria Wąsikowska

Wolontariuszem w projekcie jest Absolwent psychologii:

mgr Maciej Bącała

Wolontariuszkami w projekcie były Studentki i Absolwentki psychologii:

mgr Michalina Boć

Magdalena Kozak

mgr Dąbrówka Skorupińska