Wolontariusze

Studenci - wolontariusze:

Michalina Boć

Studentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do kręgu jej zainteresowań można zaliczyć między innymi psychologię rozwoju człowieka, psychologię wychowawczą oraz wczesne wspomaganie rozwoju. Swoje zainteresowania stara się rozwijać poprzez uczestnictwo w kołach naukowych, projektach naukowo-badawczych oraz warsztatach.

Dąbrówka Skorupińska

Studentka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się między innymi neuropsychologią  oraz psychologią społeczną. Swoje zainteresowania poszerza poprzez uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych.

Maciej Bącała

Student psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Chcąc poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie na podjętym kierunku studiów angażuje się w projekty naukowo-badawcze prowadzone w Instytucie Psychologii UKW. Wykazuje zainteresowanie nurtem poznawczo-behawioralnym w psychoterapii. Do szczególnie bliskich mu zagadnień należy też komunikacja werbalna i niewerbalna.